KATEGORIE WYNIKÓW

Inne są natomiast kategorie wyników w koncepcjach wychowania przeciwstawiających się nadmiernej adaptacji. Tak np. w koncepcjach naturalistyczno-liberalnych i personalistycznych wynikiem wychowania Jest poziom indywidualnego rozwoju człowieka*ale np. w egzystencjalir- mie lub mistycyzmie poziom indywidualnego rozwoju jest mierzony stop­niem skupienia się Jednostki na swojej egzystencji i wycofaniem się z aktywnego życia społecznego. 2 kolei w koncepcjach wychowania nasta­wionych na uczestnictwo jednostki w życiu społecznym (np. w pedagogi­ce społecznej,w pedagogice narodowej, w pedagogice socjalistycznej, ale także w personalizmie chrześcijańskim) wynikiem wychowania jest charakter uczestnictwa Jednostki w życiu społecznym, poziom społecz­nego zaangażowania .

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
error: Content is protected !!