KWESTIA POMIARU

Z zagadnieniem oceny środowiska wychowawczego wiąże się kwestia je­go pomiaru. V naukach społecznych, głównie w socjologii i pedagogice, można spotkać dwa sposoby podejścia do tego zagadnienia: pierwszy po­lega na dokonywaniu pomiaru ilościowego, drugi – na pomiarze jakościo­wym. Przy pomiarze ilościowym stosowane są dwie strategie badawcze: jedna polega na wyodrębnianiu pewnych tylko bodźców występujących na danym obszarze, druga natomiast podkreśla ścisłą zależność pomiędzy bodźcami występującymi na danym obszarze, toteż ujmuje środowisko Jako całość.W badaniach pedagogicznych częściej stosowany jest ilościowy pomiar środowiska wychowawczego, z preferencją dla pierwszej z wymienionych wyżej strategii badawczych, a więc jest to „rozkładanie środowiska na szereg elementów i ustalanie wskaźników dla każdego z nich.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
error: Content is protected !!