WYKAZANIE SPECYFIKI

Wykazanie specyfiki socja­lizacji w rodzinie polskiej jest również zadaniem niniejszej rozprawy. Uwaga, jaką poświęcono tu rodzinie okresu pierwotnego, wieków śred­nich oraz czasów intensywnej industrializacji, może wydawać się nad­mierna Jak na potrzeby i rozmiary niniejszej pracy, jednakże poznanie pewnych faktów i procesów społecznych tych odległych okresów historycz­nych jefct konieczne i uzasadnione ze względu na nakreślony problem ba­dawczy i zamierzony kierunek poszukiwań. V tym okresie bowiem biorą początek interesujące nas procesy socjalizacji i wychowania, które cią­gle ewoluują i dochodzą do naszych czasów w tej postaci, jaka była przedmiotem badań.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
error: Content is protected !!